Τα Νέα του Συλλόγου
---------- . ----------

Έτος 2015

Στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση: mailmaster@anavryta.gr και γράψτε μας νέα δικά σας ή άλλων αναβρυτινών.


Μάρτιος 2015
---------------------

[A20150412,A20150311]
29/3/2015 μπήκαν 191 υπογραφές για να ιδρυθεί ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ.
Σύνδεσμος Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Αναβρύτων θα ονομάζεται τελικά ο νέος υπό ίδρυση σύλλογος αποφοίτων, ο οποίος θα καλύπτει όλες τις σχολικές μονάδες που λειτούργησαν διαδοχικώς και εξακολουθούν να λειτουργούν στο δασόκτημα Συγγρού (περιοχή Ανάβρυτα) από το 1949 και μετά και περιλαμβάνουν το όνομα «Ανάβρυτα» στην επωνυμία τους.
Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε κανένας σύλλογος αποφοίτων που να καλύπτει οποιαδήποτε σχολική μονάδα μετά το σχολ. έτος 1975-1976, του οποίου οι απόφοιτοι ήσαν οι τελευταίοι που έγιναν δεκτοί στον δικό μας σύλλογο (Σ.Α.Ε.Ε.Α.).
Θεωρήθηκε «χρέος τιμής» η ίδρυση ενός τέτοιου συλλόγου αποφοίτων, διότι μπορεί το γνωστό πρόγραμμα λειτουργίας του Ε.Ε.Α. να διακόπηκε και να μην ακολουθήθηκε από τις μετέπειτα σχολικές μονάδες αλλά πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι οι σχολικές μονάδες αυτές :
α) περιλάμβαναν και εξακολουθούν να περιλαμβάνουν μόνο διδακτήριο και
β) το διδακτήριο αυτό εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να λειτουργεί (και από ό,τι ανακοινώνεται θα συνεχίσει και στο μέλλον) ως Πρότυπο (όπως ήταν το Ε.Ε.Α. βάσει του ιδρυτικού του νόμου) ή/και ως Πειραματικό
και μάλιστα με εξαιρετικές επιτυχίες που το κάνουν (τόσο το νυν Γυμνάσιο όσο και το νυν Λύκειο) περιζήτητο.
Η ύπαρξη ενός τέτοιου συλλόγου ήταν διακαής πόθος πολλών μετέπειτα αποφοίτων που επικοινωνούσαν με τον δικό μας και ζητούσαν να εγγραφούν σ’ αυτόν, κάτι που βέβαια δεν μπορούσε να γίνει.
Κατόπιν αυτών, το Δ.Σ. του συλλόγου μας ανέλαβε πρωτοβουλία και σε συνεργασία με αποφοίτους μεταγενεστέρων σχολικών μονάδων εκπονήθηκε κατάλληλο καταστατικό (με την βοήθεια και του δικηγόρου και Γενικού Γραμματέα του Σ.Α.Ε.Ε.Α., Νίκου Πουλάκου ’62).
Κοινή μέριμνα όλων των εμπλεκομένων σ’ αυτή την προσπάθεια ήταν το καταστατικό αυτό να εμπεριέχει τις ιδέες, στις οποίες στηρίχθηκε η λειτουργία του Ε.Ε.Α. και με τις ιδέες αυτές να εμπνέει όλα τα μέλη του.
Στον σύλλογο αυτό που ονομάσθηκε ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ αφ’ ενός για να τονίζεται το ότι συνδέονται όλες οι σχολικές μονάδες και αφ’ ετέρου για να μη δημιουργείται σύγχιση με τον δικό μας, μπορούν να εγγραφούν ως μέλη όλοι οι απόφοιτοι (καθώς και μαθητές που δεν αποφοίτησαν) από το 1949 και μέχρις ότου θα υπάρχουν και θα λειτουργούν εκπαιδευτήρια ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ. Δηλαδή, κατά κύριο λόγο θα μπορούν να εγγραφούν οι μετά το 1976 απόφοιτοι αλλά και όσοι από τον δικό μας σύλλογο το επιθυμούν χωρίς αυτό να σημαίνει παραίτηση από τον Σ.Α.Ε.Ε.Α.
Ο δικός μας σύλλογος παραμένει όπως ακριβώς ήταν μέχρι σήμερα, ανεξάρτητος και αυτόνομος και όποια μέλη του επιθυμούν θα μπορούν να είναι μέλη σε αμφοτέρους τους συλλόγους. Η εγγραφή ιδρυτικών μελών (απόφοιτοι ετών 1955-2013 συμπεριλαμβανομένων και μελών του συλλόγου μας) και η υπογραφή της ιδρυτικής πράξεως και του καταστατικού του υπό ίδρυση ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ έγινε την Κυριακή 29/3/2015, στις 11:00 π.μ., στο σχολείο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πύργου. Προσήλθαν και εγγράφηκαν 191 ιδρυτικά μέλη, από τα οποία 32 είναι και μέλη του συλλόγου μας (Σ.Α.Ε.Ε.Α.).
Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκχωρήθηκε το (ήδη δεσμευμένο εκ μέρους του) όνομα χώρου (domain name) anavryta.net για χρήση από τον νέο Σύνδεσμο Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Αναβρύτων.

----- . ----- . ----- . ----- . -----

========== . ========== . ========== . ========== . ==========

Στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση: mailmaster@anavryta.gr και γράψτε μας νέα δικά σας ή άλλων αναβρυτινών.
Συντομεύσεις : Σ.τ.σ = Σημείωση του συντάκτη.